วิชา : การออกแบบเสื้อผ้าสำหรับการแสดง (Costume Design for Performing Arts)

หัวข้อ : การออกแบบเสื้อผ้าสำหรับละครโทรทัศน์ (Costume Design for Television Play)

กิจกรรม : นักศึกษานำเสนอการบ้าน (งานกลุ่ม) โดยได้รับโจทย์คือ “ออกแบบเสื้อผ้าสำหรับละครโทรทัศน์ เรื่อง เกมร้ายพ่ายรัก” จากนั้น อ. เป้ วิจารณ์ผลงานการออกแบบและการนำเสนอผลงาน พร้อมให้คะแนน

Advertisements